Affiliates

S.NO NAME OF ORGANIZATION PRESIDENT GENERAL SECRETARY
1 Kashmir Sabha, , Ambala, HaryanaDelhi Shri. A. K. Wattal Mr.Rajinder Kaw
2 Kashmiri Samajh Jodhpur Pt. Ashok Labroo
3 Koshur Sumchar,Delhi Shri. Nanjee Raina Dr Uday Kakroo
4 Kashmir Overseas Association,, USA Dr. Archana Kakroo Shri. Anil Ganjoo
5 IEKF, U.K Dr. Krishna Bhan
6 Kashmiri Sewak Samaj, Faridabad
7 Kashmiri Pandit Association, ,Mumbai Shri. K K Kemmu
8 Koshur Milchar Welfare Association, Indirapuram,Ghaziabad Shri. M. K. Machama Mr. Kuldeep Kr. Pandita
9 Koshur Samchar, Ahmedabad Kusum ji Mr.Sunil Kachroo
10 Kashmiri Pandit Society, Bahadurgarh Shri. Ravi Bhat
11 Kashmiri Hindu Samiti, Karnatka Mr.Rajinder Kaul
12 Chandigarh Shri. Sanjay Raina Mr.Sachin Raina
13 Kashmir Sabha,Vadodara Shri. Ashok Raina Shri..Ashok Dullu
14 Kashmiri Pandit Sabha, Amritsar Punjab Shri. Paras Dilwari Shri. Anil Pandita
15 Kashmiri Sabha, Trust Kolkata Shri. Suneel Kaul
16 Kashmir Kashayp Sabha, Gurgaon, Haryana Dr. Anil Vaishnavi Shri. Dhruv Thusoo
17 Kashmiri Pandit United Forum, Dilshad Garden, Delhi Shri. Bansi Razdan Mr. Puran Patwari
18 Kashmiri Samaj, Tilangana Hyderabad, Mr. Anil Dhar
19 Kashyap Rishi Sehkari Awas Samiti, Sahibabad, UP Shri. P. K. Raina
20 Kashmiri Migrant Welfare Association, Dilshad Garden, Delhi Shri. Ramesh Zadoo Mr. Surinder Razdan
21 Kashmiri Samaj, Gwalior, M.P Dr.O.N.Kaul Mr. Rajesh Saraf
22 Kashmiri Sabha, Dehradun, UK Adv. Suresh K Dhar Mr. R. K. Miya
23 Kashmiri Hindu Welfare Society, Kangra, HP Pt. Satish Bhat
24 KP Samaj Allahabad, UP Shri. Kapil Razdan
25 KP Sabha Panchkula,Haryana Shri. Sunil Pandit
26 Kashmiri Sabha (Regd) Ludhiana, Punjab Shri. Mk Ganjoo Shri. Santosh Krandu
27 Kashmiri Pandit Association Jaipur,Rajasthan Shri. I K Bindra
28 Kashmiri Samiti Indore, M.P.Indore, M.P. Shri. Satish Churungoo Virender Kaul
29 KMWA Noida, U.P Shri. Kamal Hak Shri. Kuldeep Kaul
30 Sharika Peeth Sanastha, Subhash Nagar, Jammu Shri. Maharaj K Jalali
31 AIKPC,Talab Tillo, Jammu, Talab Tillo, Jammu Shri. H. N. Jattu
32 Koshur Samuth Cordination Committee, ,Shalimar Garden, Ghaziabad U.P Shri. Vinod Kumar Bhat

S.NONAME OF ORGANIZATIONPRESIDENT
1Kashmiri Overseas Association, USADr. Archana Kakroo
2IEKF, U.KDr. Krishna Bhan