Current Executive

Dr. Ramesh Raina – President
Prof. Sudhir Sopory  Senior Vice President Shri M.L. Malla Senior Vice President

Sh. B. B. Dhar-President Kashmiri Sabha, Hyderabad

Sh. Krishen Kanaya Kemmu – President KPA, Mumbai

Sh. Sunil Kaul – President KP Sabha, Kolkata

Dr. Anil Vaishnavi President, KKS Gurugram

Dr. Manorma Bakshi

Ms. Alka Lahoori
Sh. Jitender Kaw
Sh. S. K. Bhan

Sh. Vijay Kachroo

Sh. A K Wattal 

Sh. Rohit Dhar

Sh Rajinder Kaul


Dr. Etee Bahadur


Ms. Anuja Khushu


Ms. Nancy Ganjoo


Sh. Puran Patwari
General Secretary

Sh. Vinod K. Pandita
Jt. Secretary
(Head- Media & Communication)Sh. Bansi Razdan
Secretary


Sh. Sunil Koul
Treasurer
 

Sh. A. K. Raina


Sh. Aryan Ramesh
 

Dr. Roop Krishen Bhat
Chairman, CKLLC


Sh Arvind Shah


Sh. R. L. Shant


Smt. Sunita Raina

Umakant Kachroo

Editor-In-Chief


Ms. Alka Lahoori

NAAD Publisher


Sh. R. L. Shant

Editorial Board


Sunil Raina Rajank
Editorial Board


 Dr. Archna Kakroo

President, Kashmir Overseas Association (KOA), USA


Smt. Krishna Bhan

President, Indo-European Kashmir Forum (IEKF), U.K

Dr. Ramesh RainaSh. M.L. Malla


Prof. Sudhir Sopory


Smt. Alka Lahori

Sh. Rohit DharDr. ManoramaBakshi


Sh. Puran Patwari

Sh. Vinod K. Pandita

 


Justice B L Saraf


Prof A N Sadhu


Sh Vijay Kashkari


Dr. S K Handoo


Ms. Nancy Ganjoo


Sh Vijay Kashkari


Sh. Anil Kaul


Sh. Arun Shalia


Sh. Ashok Dullu


Sh. Ashok Labroo


Sh. G. K. Muju


Sh. Jatinder Kaw


Sh. R. K. Bhan


Sh. Ravi Bhat


Sh. Sunil Kaul